Sectie 3.
Lokale voorschriften

Art. 4.2.5.

Provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen kunnen :

1 ...;

2 voor meldingsplichtige handelingen een vergunningsplicht invoeren;

3 voor vrijgestelde handelingen een meldingsplicht invoeren.

Provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen kunnen de vergunningsplicht niet vervangen door een meldingsplicht. Zij kunnen vergunnings- of meldingsplichtige handelingen niet vrijstellen van de vergunnings- of meldingsplicht.


Art. 4.2.6.

De provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen die werden vastgesteld vr 1 september 2009 en die op grond van de mogelijkheden, voorzien in de vroegere regelgeving, een vergunningsplicht hebben ingevoerd voor van vergunning vrijgestelde stedenbouwkundige handelingen, blijven geldig tot ze worden opgeheven. De verordenende overheid kan na 1 september 2009 wijzigingen aan deze stedenbouwkundige verordeningen aanbrengen binnen de marges, vermeld in artikel 4.2.5.