Art. 4.2.5. Provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen kunnen :
1 ...;
2 voor meldingsplichtige handelingen een vergunningsplicht invoeren;
3 voor vrijgestelde handelingen een meldingsplicht invoeren.

Provinciale en gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen kunnen de vergunningsplicht niet vervangen door een meldingsplicht. Zij kunnen vergunnings- of meldingsplichtige handelingen niet vrijstellen van de vergunnings- of meldingsplicht.