Art. 4.4.29. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regelen voor de toepassing van deze afdeling, in het bijzonder :
1 ...
2 de regeling van de termijnen doorheen de procedure;
3 de procedureregeling voor het administratief beroep, vermeld in artikel 4.4.25, 6.

De Vlaamse Regering kan de begrippen, vermeld in artikel 4.4.24, tweede lid, verfijnen en kan verdere voorwaarden verbinden aan de afgifte van een planologisch attest aan een tuincentrum.