Art. 4.4.29. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regelen voor de toepassing van deze afdeling, in het bijzonder :
1 ...
2 de regeling van de termijnen doorheen de procedure;
3 de procedureregeling voor het administratief beroep, vermeld in artikel 4.4.25, 6.