Afdeling 2.
Bevoegdheid


[Onderafdeling 1.
Vernietiging (ing.Decr. 6 juli 2012, art. 5, I: 1 september 2012)]


Art. 4.8.2. De Raad doet als administratief rechtscollege, bij wijze van arresten, uitspraak over de beroepen die worden ingesteld tot vernietiging van :
1 ...;
2 ...;
3 registratiebeslissingen, zijnde bestuurlijke beslissingen waarbij een constructie als vergund geacht wordt opgenomen in het vergunningenregister of waarbij een dergelijke opname geweigerd wordt.

[Onderafdeling 2.
Schorsing (ing. Decr. 6 juli 2012, art. 5, I: 1 september 2012)]


Art. 4.8.3.

...


Onderafdeling 3.
...


Art. 4.8.4.

...


[Onderafdeling 4.
Bemiddeling (ing. Decr. 6 juli 2012, art. 5, I: 1 september 2012)]


Art. 4.8.5.

...