[Onderafdeling 5.
Tussenkomst (ing. Decr. 6 juli 2012, art. 5, I: 1 september 2012)]


Art. 4.8.21. Elk van de personen, vermeld in artikel 4.8.11, 1, eerste lid, kan in de zaak tussenkomen.