Art. 4.8.21. Elk van de personen, vermeld in artikel 4.8.11, 1, eerste lid, kan in de zaak tussenkomen.