Art. 5.4.4. Bij de afgifte van elke omgevingsvergunning met betrekking tot een weekendverblijf waarop een woonrecht rust, geldt de toetsing aan de goede ruimtelijke ordening, vermeld in artikel 4.3.1, 1, eerste lid, 1, onverkort. Het woonrecht kan nimmer worden ingeroepen om deze toetsing af te wijzen.