[HOOFDSTUK VII.
Gewestplanvoorschriften (ing. decr. 8 december 2017, art. 93, I: 30 december 2017)]


Art. 5.7.1. ... (vernietigd bij arrest Grondwettelijk Hof 145/2019 van 17 oktober 2019) arrest 145/2019