Art. 5.7.1. ... (vernietigd bij arrest Grondwettelijk Hof 145/2019 van 17 oktober 2019) arrest 145/2019