Subsectie 2.
[... (opgeh. Decr. 25 april 2014, art. 21, I: 1 maart 2018)]

Art. 6.1.37.

...