Art. 7.4.6. Vanaf het moment dat het eerste provinciaal ruimtelijk structuurplan door de Vlaamse Regering is goedgekeurd, zijn de artikel 2.2.1 tot en met 2.2.6 en artikel 2.2.12 tot en met 2.2.17 van toepassing voor die provincie.