Art. 7.4.10. Onteigeningsplannen, vermeld in artikel 2.4.4, 2, die vr 1 september 2009 voorlopig werden aangenomen, worden verder behandeld overeenkomstig de procedureregelen die golden op het ogenblik van de voorlopige aanneming.