Afdeling 2.
Planologische attesten


Art. 7.5.2. De aanvragen voor een planologisch attest die bij de bevoegde overheid zijn betekend vr 1 september 2009, worden afgehandeld overeenkomstig de regelen die golden voorafgaand aan die datum.