Afdeling 3.
Stedenbouwkundig attest


Art. 7.6.6. De aanvragen voor een stedenbouwkundig attest die bij de bevoegde overheid zijn betekend vr 1 september 2009, worden afgehandeld overeenkomstig de regelen die golden voorafgaand aan die datum.