Bijlage II.
Concordantietabel I


BIJLAGE 2.

VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING

CONCORDANTIETABEL I

Nieuwe nummering Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Oude nummering decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening

TITEL I. Inleidende bepalingen

HOOFDSTUK I. Doelstellingen en begrippen

Artikel 1.1.1

Artikel 1

Artikel 1.1.2

Artikel 2

§ 1

Artikel 1.1.3

Artikel 3

Artikel 1.1.4

Artikel 4

Artikel 1.1.5

Artikel 2

§ 2

HOOFDSTUK II. Voortgangsbewaking inzake de uitvoering van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

Artikel 1.2.1

Artikel 6

HOOFDSTUK III. Adviesorganen

AFDELING 1. De Vlaamse commissie voor ruimtelijke ordening

Artikel 1.3.1

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

Artikel 7

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 4/1

§ 4/2

§ 5

§ 6

AFDELING 2. De provinciale commissie voor ruimtelijke ordening

Artikel 1.3.2

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10

Artikel 8

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 4/1

§ 4/2

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

AFDELING 3. De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening

Artikel 1.3.3

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10

§ 11

Artikel 9

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 4/1

§ 4/2

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

AFDELING 4. Algemene bepaling

Artikel 1.3.4

Artikel 9/1

HOOFDSTUK IV. De ambtenaren van ruimtelijke ordening

AFDELING 1. De gedelegeerde planologische en stedenbouwkundige ambtenaren en de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteurs en stedenbouwkundige ambtenaren

Artikel 1.4.1

Artikel 10

Artikel 1.4.2

Artikel 11

Artikel 1.4.3

Artikel 12

AFDELING 2. De provinciale stedenbouwkundige ambtenaren

Artikel 1.4.4

Artikel 13

Artikel 1.4.5

Artikel 14

AFDELING 3. De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren

Artikel 1.4.6

Artikel 15

Artikel 1.4.7

Artikel 16

Artikel 1.4.8

Artikel 17

TITEL II Planning

HOOFDSTUK I. Ruimtelijke structuurplannen

AFDELING 1. Algemene bepalingen

Artikel 2.1.1

Artikel 18

Artikel 2.1.2

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

Artikel 19

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 4/1

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

AFDELING 2. Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

Artikel 2.1.3

Artikel 20

Artikel 2.1.4

Artikel 21

Artikel 2.1.5

Artikel 22

Artikel 2.1.6

Artikel 23

AFDELING 3. Het provinciaal ruimtelijk structuurplan

Artikel 2.1.7

Artikel 24

Artikel 2.1.8

Artikel 25

Artikel 2.1.9

Artikel 26

Artikel 2.1.10

Artikel 27

Artikel 2.1.11

Artikel 28

Artikel 2.1.12

Artikel 29

Artikel 2.1.13

Artikel 30

AFDELING 4. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Artikel 2.1.14

Artikel 31

Artikel 2.1.15

Artikel 32

Artikel 2.1.16

Artikel 33

Artikel 2.1.17

Artikel 34

Artikel 2.1.18

Artikel 35

Artikel 2.1.19

Artikel 36

HOOFDSTUK II. Ruimtelijke uitvoeringsplannen

AFDELING 1. Algemene bepalingen

Artikel 2.2.1

Artikel 37

Artikel 2.2.2

Artikel 38

Artikel 2.2.3

Artikel 39

Artikel 2.2.4

Artikel 39/1

Artikel 2.2.5

Artikel 40

AFDELING 2. Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

2.2.6

Artikel 41

Artikel 2.2.7

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

Artikel 42

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 5bis

§ 6

§ 6bis

§ 7

Artikel 2.2.8

Artikel 43

AFDELING 3. Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen

Artikel 2.2.9

Artikel 44

Artikel 2.2.10

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

Artikel 45

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 6bis

§ 7

Artikel 2.2.11

Artikel 46

Artikel 2.2.12

Artikel 47

AFDELING 4. Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

Artikel 2.2.13

Artikel 48

Artikel 2.2.14

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

Artikel 49

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 6bis

§ 7

Artikel 2.2.15

Artikel 50

Artikel 2.2.16

Artikel 51

Artikel 2.2.17

Artikel 52

Artikel 2.2.18

Artikel 53

HOOFDSTUK III. Stedenbouwkundige verordeningen

Artikel 2.3.1

Artikel 54

Artikel 2.3.2

Artikel 55

Artikel 2.3.3

Artikel 56

Titel geschrapt (zie titel V, hoofdstuk VI, afdeling 1, onderafdeling 1)

HOOFDSTUK IV. Register van onbebouwde percelen

HOOFDSTUK IV. Recht van voorkoop en onteigening

HOOFDSTUK V. Recht van voorkoop en onteigening

AFDELING 1. Het recht van voorkoop

Artikel 2.4.1

Artikel 63

Artikel 2.4.2

Artikel 64

(Artikel 2.4.2/1

(Artikel 65)

(Artikel 2.4.2/2)

(Artikel 66)

(Artikel 2.4.2/3)

(Artikel 67)

(Artikel 2.4.2/4)

(Artikel 68)

AFDELING 2. Onteigening

Artikel 2.4.3

Artikel 69

Artikel 2.4.4

Artikel 70

Artikel 2.4.5

Artikel 71

Artikel 2.4.6

Artikel 72

Artikel 2.4.7

Artikel 73

Artikel 2.4.8

Artikel 74

Artikel 2.4.9

Artikel 75

AFDELING 3. Aankoopplicht

Artikel 2.4.10

Artikel 75/1

HOOFDSTUK V. De rooilijnplannen

HOOFDSTUK VI. De rooilijnplannen

Artikel 2.5.1

Artikel 76

Artikel 2.5.2

Artikel 77

HOOFDSTUK VI. Planschade en planbaten

HOOFDSTUK VIII. Planschade en planbaten

AFDELING 1. Planschade

Artikel 2.6.1

Artikel 84

Artikel 2.6.2

Artikel 85

Artikel 2.6.3

Artikel 86

AFDELING 2. Planbatenheffing

Onderafdeling 1. Grondslag, uitzonderingen, vrijstellingen en schorsingen

Artikel 2.6.4

Artikel 87

Artikel 2.6.5

Artikel 88

Artikel 2.6.6

Artikel 89

Artikel 2.6.7

Artikel 90

Onderafdeling 2. Heffingsplicht

Artikel 2.6.8

Artikel 91

Artikel 2.6.9

Artikel 91/1

Onderafdeling 3. Bedrag

Artikel 2.6.10

Artikel 91/2

Artikel 2.6.11

Artikel 91/3

Artikel 2.6.12

Artikel 91/4

Onderafdeling 4. Inkohiering en invordering

Artikel 2.6.13

Artikel 91/5

Onderafdeling 5. Betalingstermijn en bezwarenregeling

Artikel 2.6.14

Artikel 91/6

Artikel 2.6.15

Artikel 91/7

Artikel 2.6.16

Artikel 91/8

Onderafdeling 6. Toewijzing en aanwending van de opbrengsten

Artikel 2.6.17

Artikel 91/9

Onderafdeling 7. Overige bepalingen

Sectie 1. Suppletieve toepassing van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992

Artikel 2.6.18

Artikel 91/10

Sectie 2. Evaluatie

Artikel 2.6.19

Artikel 91/11

TITEL III. Bijzonderheden betreffende sommige grootschalige stedenbouwkundige projecten

TITEL II/1. Bijzonderheden betreffende sommige grootschalige stedenbouwkundige projecten

HOOFDSTUK I. Ruimtelijke projecten van geestelijk en strategisch belang

AFDELING 1. Criteria

Artikel 3.1.1

Artikel 91/12

AFDELING 2. Administratiefrechtelijke faciliteiten

Artikel 3.1.2

Artikel 91/13

AFDELING 3. Geïntegreerde plannings- en uitvoeringsprocedure

Artikel 3.1.3

Artikel 91/14

HOOFDSTUK II. Ruimtelijke projecten van groot lokaal en strategisch belang

AFDELING 1. Ruimtelijke projecten van groot provinciaal en strategisch belang

Artikel 3.2.1

Artikel 91/15

Artikel 3.2.2

Artikel 91/16

AFDELING 2. Ruimtelijke projecten van groot gemeentelijk en strategisch belang

Artikel 3.2.3

Artikel 91/17

Artikel 3.2.4

Artikel 91/18


BIJLAGE 2.

Nieuwe nummering Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Oude nummering decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening

TITEL IV. Vergunningenbeleid

TITEL III. Vergunningenbeleid

HOOFDSTUK I. Definities

Artikel 4.1.1

Artikel 92

HOOFDSTUK II. Vergunningsplicht

AFDELING 1. Soorten

Onderafdeling 1. Stedenbouwkundige vergunningsplicht

Sectie 1. Vergunningsplichtige handelingen

Artikel 4.2.1

Artikel 93

Sectie 2. Afwijkingen van de vergunningsplicht

Subsectie 1. Meldingsplichtige en vrijgestelde handelingen

Artikel 4.2.2

Artikel 94

Artikel 4.2.3

Artikel 95

Subsectie 2. Bijzonderheden inzake zorgwonen

Artikel 4.2.4

Artikel 96

Sectie 3. Lokale voorschriften

Artikel 4.2.5

Artikel 97

Artikel 4.2.6

Artikel 98

Sectie 4. As-builtattest

Subsectie 1. Begrip

Artikel 4.2.7

Artikel 99

Subsectie 2. Aanvraag en beslissing

Artikel 4.2.8

Artikel 100

Subsectie 3. Validering

Artikel 4.2.9

Artikel 101

Artikel 4.2.10

Artikel 102

Subsectie 4. Rechtsbescherming

Artikel 4.2.11

Artikel 103

Subsectie 5. Tijdspad

Artikel 4.2.12

Artikel 104

Subsectie 6. Nadere regelen

Artikel 4.2.13

Artikel 105

Sectie 5. Vermoeden van vergunning

Artikel 4.2.14

Artikel 106

Onderafdeling 2. Verkavelingsvergunningsplicht

Artikel 4.2.15

Artikel 107

Artikel 4.2.16

Artikel 108

Artikel 4.2.17

Artikel 109

Artikel 4.2.18

Artikel 110

AFDELING 2. Bepalingen, aan alle vergunningen gemeen

Onderafdeling 1. Voorwaarden en lasten

Artikel 4.2.19

§ 1

§ 2

Artikel 111

Artikel 90bis, §§ 2-7, bosdecreet 13 juni 1990

Artikel 4.2.20

Artikel 112

Onderafdeling 2. Fasering

Artikel 4.2.21

Artikel 113

Onderafdeling 3. Zakelijk karakter

Artikel 4.2.22

Artikel 114

Artikel 4.2.23

Artikel 115

Onderafdeling 4. Regularisatievergunningen

Artikel 4.2.24

Artikel 116

HOOFDSTUK III. Beoordelingsgronden

AFDELING 1. Algemene bepalingen

Artikel 4.3.1

§ 1 - § 3

§ 4

Artikel 117

Artikel 90bis,  § 1, bosdecreet 13 juni 1990

Artikel 4.3.2

Artikel 118

Artikel 4.3.3

Artikel 119

Artikel 4.3.4

Artikel 120

AFDELING 2. Decretale beoordelingselementen

Artikel 4.3.5

Artikel 121

Artikel 4.3.6

Artikel 122

Artikel 4.3.7

Artikel 123

Artikel 4.3.8

Artikel 124

HOOFDSTUK IV. Afwijkingen van stedenbouwkundige voorschriften

AFDELING 1. Afwijkingsmogelijkheden

Onderafdeling 1. Beperkte afwijkingen

Artikel 4.4.1

Artikel 125

Onderafdeling 2. Stabiliteitswerken

Artikel 4.4.2

Artikel 126

Onderafdeling 3. Afwerkingsregel

Artikel 4.4.3

Artikel 127

Onderafdeling 4. Sociaal-cultureel of recreatief medegebruik

Artikel 4.4.4

Artikel 128

Onderafdeling 5. Medegebruik inzake natuurschoon

Artikel 4.4.5

Artikel 129

Onderafdeling 6. Beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en landschappen

Artikel 4.4.6

Artikel 130

Onderafdeling 7. Handelingen van algemeen belang

Artikel 4.4.7

Artikel 131

Artikel 4.4.8

Artikel 132

Onderafdeling 8. Handelingen sorterend onder voorschriften van een plan van aanleg

Artikel 4.4.9

Artikel 133

AFDELING 2. Basisrechten voor zonevreemde constructies

Onderafdeling 1. Toepassingsgebied, draagwijdte en algemene bepalingen

Artikel 4.4.10

Artikel 133/1

Artikel 4.4.11

Artikel 133/2

Onderafdeling 2. Bestaande zonevreemde constructies

Sectie 1. Bestaande zonevreemde woningen

Subsectie 1. Verbouwen

Artikel 4.4.12

Artikel 133/3

Subsectie 2. Herbouwen op dezelfde plaats

Artikel 4.4.13

Artikel 133/4

Subsectie 3. Herbouwen op een gewijzigde plaats

Artikel 4.4.14

Artikel 133/5

Subsectie 4. Uitbreiden

Artikel 4.415

Artikel 133/6

Sectie 2. Bestaande zonevreemde constructies, niet zijnde woningbouw

Subsectie 1. Verbouwen

Artikel 4.4.16

Artikel 133/7

Subsectie 2. Herbouwen op dezelfde plaats

Artikel 4.4.17

Artikel 133/8

Subsectie 3. Herbouwen op een gewijzigde plaats

Artikel 4.4.18

Artikel 133/9

Subsectie 4. Uitbreiden en aanpassen

Artikel 4.4.19

Artikel 133/10

Onderafdeling 3. Recent afgebroken zonevreemde woningen of andere constructies

Artikel 4.4.20

Artikel 133/11

Onderafdeling 4. Herstelwerken bij vernietiging of beschadiging door vreemde oorzaak

Sectie 1. Vernietigde of beschadigde woningen

Artikel 4.4.21

Artikel 133/12

Sectie 2. Andere vernietigde of beschadigde constructies

Artikel 4.4.22

Artikel 133/13

AFDELING 3. Zonevreemde functiewijzigingen

Artikel 4.4.23

Artikel 133/14

AFDELING 4. Planologische attesten

Artikel 4.4.24

Artikel 133/15

Artikel 4.4.25

Artikel 133/16

Artikel 4.4.26

Artikel 133/17

Artikel 4.4.27

Artikel 133/18

Artikel 4.4.28

Artikel 133/19

Artikel 4.4.29

Artikel 133/20

HOOFDSTUK V. Verhouding met de milieuvergunning en de milieumelding

Artikel 4.5.1

Artikel 133/21

HOOFDSTUK VI. Geldingsduur en wijzigbaarheid

AFDELING 1. Stedenbouwkundige vergunningen

Artikel 4.6.1

Artikel 133/22

Artikel 4.6.2

Artikel 133/23

Artikel 4.6.3

Artikel 133/24

AFDELING 2. Verkavelingsvergunningen

Artikel 4.6.4

Artikel 133/25

Artikel 4.6.5

Artikel 133/26

Artikel 4.6.6

Artikel 133/27

Artikel 4.6.7

Artikel 133/28

Artikel 4.6.8

Artikel 133/29

HOOFDSTUK VII. Administratieve procedure

AFDELING 1. Algemene bepalingen

Onderafdeling 1. Reguliere en bijzondere procedure

Artikel 4.7.1

Artikel 133/30

Artikel 4.7.2

Artikel 133/31

Onderafdeling 2. Afstemming aanvraagprocedure stedenbouwkundige en milieuvergunning

Artikel 4.7.3

Artikel 133/32

Artikel 4.7.4

Artikel 133/33

Artikel 4.7.5

Artikel 133/34

Artikel 4.7.6

Artikel 133/35

Artikel 4.7.7

Artikel 133/36

Artikel 4.7.8

Artikel 133/37

Artikel 4.7.9

Artikel 133/38

Artikel 4.7.10

Artikel 133/39

Artikel 4.7.11

Artikel 133/40

AFDELING 2. Reguliere procedure

Onderafdeling 1. Administratieve procedure eerste aanleg

Artikel 4.7.12

Artikel 133/41

Artikel 4.7.13

Artikel 133/42

Artikel 4.7.14

Artikel 133/43

Artikel 4.7.15

Artikel 133/44

Artikel 4.7.16

Artikel 133/45

Artikel 4.7.17

Artikel 133/46

Artikel 4.7.18

Artikel 133/47

Artikel 4.7.19

Artikel 133/48

Artikel 4.7.20

Artikel 133/49

Onderafdeling 2. Administratieve beroepsprocedure

Artikel 4.7.21

Artikel 133/50

Artikel 4.7.22

Artikel 133/51

Artikel 4.7.23

Artikel 133/52

Artikel 4.7.24

Artikel 133/53

Artikel 4.7.25

Artikel 133/54

AFDELING 3. Bijzondere procedure

Artikel 4.7.26

Artikel 133/55

HOOFDSTUK VIII. Raad voor vergunningsbetwistingen

AFDELING 1. Oprichting

Artikel 4.8.1

Artikel 133/56

Artikel 4.8.2

Artikel 133/57

AFDELING 2. Bevoegdheid

Artikel 4.8.3

Artikel 133/58

AFDELING 3. Samenstelling

Artikel 4.8.4

Artikel 133/59

Artikel 4.8.5

Artikel 133/60

Artikel 4.8.6

Artikel 133/61

Artikel 4.8.7

Artikel 133/62

AFDELING 4. Werkingsregelen

Artikel 4.8.8

Artikel 133/63

Artikel 4.8.9

Artikel 133/64

Artikel 4.8.10

Artikel 133/65

AFDELING 5. Procedure

Onderafdeling 1. Algemeen

Artikel 4.8.11

Artikel 133/66

Artikel 4.8.12

Artikel 133/67

Artikel 4.8.13

Artikel 133/68

Artikel 4.8.14

Artikel 133/69

Artikel 4.8.15

Artikel 133/70

Onderafdeling 2. Aanhangigmaking

Artikel 4.8.16

Artikel 133/71

Artikel 4.8.17

Artikel 133/72

Artikel 4.8.18

Artikel 133/73

Onderafdeling 3. Tussenkomst

Artikel 4.8.19

Artikel 133/74

Onderafdeling 4. Vooronderzoek

Artikel 4.8.20

Artikel 133/75

Onderafdeling 5. Zitting

Artikel 4.8.21

Artikel 133/76

Artikel 4.8.22

Artikel 133/77

Artikel 4.8.23

Artikel 133/78

Artikel 4.8.24

Artikel 133/79

Artikel 4.8.25

Artikel 133/80

Onderafdeling 6. Beraadslaging en uitspraak

Artikel 4.8.26

Artikel 133/81

Artikel 4.8.27

Artikel 133/82

AFDELING 6. Diverse bepalingen

Artikel 4.8.28

Artikel 133/83

Artikel 4.8.29

Artikel 133/84

Artikel 4.8.30

Artikel 133/85

Artikel 4.8.31

Artikel 133/86

TITEL V. Diverse bepalingen

TITEL IV. Diverse bepalingen

HOOFDSTUK I. Plannen en vergunningenregisters

HOOFDSTUK I. Informatieverplichtingen

AFDELING 1. Plannenregister

AFDELING 1. Plannenregister en vergunningenregister

/

Onderafdeling 1. Plannenregister

Artikel 5.1.1

Artikel 134

AFDELING 2. Vergunningenregister

Onderafdeling 2. Vergunningenregister

Artikel 5.1.2

Artikel 134/1

Artikel 5.1.3

Artikel 134/2

Artikel 5.1.4

Artikel 134/3

Artikel 5.1.5

Artikel 134/4

AFDELING 3. Bepalingen, aan beide registers gemeen

Onderafdeling 3. Bepalingen, aan beide registers gemeen

Artikel 5.1.6

Artikel 134/5

HOOFDSTUK II. Informatieplichten

/

AFDELING 1. Informatieplichten van de instrumenterende ambtenaar

AFDELING 4. Informatieplichten van de instrumenterende ambtenaar

Artikel 5.2.1

Artikel 137

Artikel 5.2.2

Artikel 138

Artikel 5.2.3

Artikel 139

Artikel 5.2.4

Artikel 140

AFDELING 2. Informatieplicht met betrekking tot overeenkomsten

AFDELING 5. Informatieplicht met betrekking tot overeenkomsten

Artikel 5.2.5

Artikel 141

AFDELING 3. Informatieplicht met betrekking tot publiciteit

AFDELING 6. Informatieplicht met betrekking tot publiciteit

Artikel 5.2.6

Artikel 142

AFDELING 4. Stedenbouwkundig uittreksel

AFDELING 2. Het stedenbouwkundig uittreksel en attest. Projectvergaderingen

Artikel 5.2.7

Artikel 135

HOOFDSTUK III. Het stedenbouwkundig attest.

Projectvergaderingen

AFDELING 2. Het stedenbouwkundig uittreksel en attest. Projectvergaderingen

Artikel 5.3.1

Artikel 135/1

Artikel 5.3.2

Artikel 135/2

/

AFDELING 3. Het planologisch attest

HOOFDSTUK IV. Aanpak permanente bewoning weekendverblijven

AFDELING 1. Begrip

Onderafdeling 1. Begrip

Artikel 5.4.1

Artikel 145

AFDELING 2. Planologisch oplossingskader

Onderafdeling 2. Planologisch oplossingskader

Artikel 5.4.2

Artikel 145/1

AFDELING 3. Woonrecht

Onderafdeling 3. Woonrecht

Artikel 5.4.3

Artikel 145/2

AFDELING 4. Handelingen betreffende een weekendverblijf waarop een woonrecht rust

Onderafdeling 4. Handelingen betreffende een weekendverblijf waarop een woonrecht rust

Artikel 5.4.4

Artikel 145/3

HOOFDSTUK V. Diverse ondersteunings- en evaluatiemaatregelen

/

AFDELING 1. Ondersteuning van de implementatie van het decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingbeleid

AFDELING 2. Ondersteuning van de implementatie van het aanpassings- en aanvullingsdecreet

Artikel 5.5.1

Artikel 182

AFDELING 2. Evaluatie en kwaliteitscontrole van aspecten van het vergunningenbeleid

AFDELING 3. Evaluatie en kwaliteitscontrole van aspecten van het vergunningenbeleid

Artikel 5.5.2

Artikel 183

HOOFDSTUK VI. Raakvlakken met sectorregelgeving

/

AFDELING 1. Grond- en pandenbeleid

/

Onderafdeling 1. Register van de onbebouwde percelen

HOOFDSTUK IV. Register van onbebouwde percelen

Artikel 5.6.1

Artikel 62

Onderafdeling 2. Fiscale bepalingen

HOOFDSTUK II. Fiscale bepalingen

Artikel 5.6.2

§ 1

§ 2

§ 3

Artikel 143

§ 1

§ 2

§ 4

Onderafdeling 3. Grondfonds

HOOFDSTUK III. Grondfonds

Artikel 5.6.3

Artikel 144

Onderafdeling 4. Woonuitbreidingsgebieden.

Ontwikkelingsmogelijkheden

HOOFDSTUK VI. Woonuitbreidingsgebieden.

Ontwikkelingsmogelijkheden

Artikel 5.6.4

Artikel 145/5

Artikel 5.6.5

Artikel 145/6

Artikel 5.6.6

Artikel 145/7

AFDELING 2. Bijzondere bepaling betreffende de toetsing aan stedenbouwkundige voorschriften binnen andere beleidsvelden

HOOFDSTUK V. Bijzondere bepaling betreffende de toetsing aan stedenbouwkundige voorschriften binnen andere beleidsvelden

Artikel 5.6.7

Artikel 145/4


BIJLAGE 2.

Nieuwe nummering Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Oude nummering decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening

TITEL VI. Handhavingsmaatregelen

TITEL V. Handhavingsmaatregelen

HOOFDSTUK I. Strafbepalingen

AFDELING 1. Strafsancties

Artikel 6.1.1

Artikel 146

Artikel 6.1.2

Artikel 194

Artikel 6.1.3

Artikel 147

AFDELING 2. Handhavingsplan

AFDELING 1/1.Handhavingsplan

Artikel 6.1.4

Artikel 147/1

AFDELING 3. Toezicht

AFDELING 2. Toezicht

Artikel 6.1.5

Artikel 148

AFDELING 4. Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid

AFDELING 2/1. Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid

Onderafdeling 1. Oprichting en missie

Artikel 6.1.6

Artikel 148/1

Onderafdeling 2. Bevoegdheden

Sectie 1. Advies betreffende de herstelvordering en de ambtshalve uitvoering

Artikel 6.1.7

Artikel 148/2

Artikel 6.1.8

Artikel 148/3

Artikel 6.1.9

Artikel 148/4

Artikel 6.1.10

Artikel 148/5

Artikel 6.1.11

Artikel 148/6

Artikel 6.1.12

Artikel 148/7

Sectie 2. Advies betreffende opeenvolgende herstelvorderingen

Artikel 6.1.13

Artikel 148/8

Artikel 6.1.14

Artikel 148/9

Artikel 6.1.15

Artikel 148/10

Artikel 6.1.16

Artikel 148/11

Sectie 3. Advies betreffende sommige betekeningen van vonnissen en arresten

Artikel 6.1.17

Artikel 148/12

Artikel 6.1.18

Artikel 148/13

Artikel 6.1.19

Artikel 148/14

Artikel 6.1.20

Artikel 148/15

Sectie 4. specifieke bevoegdheid inzake de invordering van dwangsommen

Artikel 6.1.21

Artikel 148/16

Sectie 5. bemiddelingsopdracht

Artikel 6.1.22

Artikel 148/17

Sectie 6. Adviezen ten behoeve van de Vlaamse Overheid

Artikel 6.1.23

Artikel 148/18

Onderafdeling 3. Samenstelling

Artikel 6.1.24

Artikel 148/19

Artikel 6.1.25

Artikel 148/20

Artikel 6.1.26

Artikel 148/21

Artikel 6.1.27

Artikel 148/22

Artikel 6.1.28

Artikel 148/23

Artikel 6.1.29

Artikel 148/24

Onderafdeling 4. Werkings- en procedureregelen

Sectie 1. Algemene beginselen

Subsectie 1. Quorum en stemverhoudingen

Artikel 6.1.30

Artikel 148/25

Subsectie 2. Inspraak vanuit handhavende besturen

Artikel 6.1.31

Artikel 148/26

Subsectie 3. Deontologie en beroepsgeheimen

Artikel 6.1.32

Artikel 148/27

Artikel 6.1.33

Artikel 148/28

Subsectie 4. Horen van belanghebbenden

Artikel 6.1.34

Artikel 148/29

Subsectie 5. Bijstand en vertegenwoordiging

Artikel 6.1.35

Artikel 148/30

Sectie 2. Reglementering

Subsectie 1. Procedure- en werkingsreglement

Artikel 6.1.36

Artikel 148/31

Subsectie 2. Huishoudelijk reglement

Artikel 6.1.37

Artikel 148/32

Sectie 3. Werkingsmiddelen en permanent secretariaat

Artikel 6.1.38

Artikel 148/33

Artikel 6.1.39

Artikel 148/34

Onderafdeling 5. Verslagboek

Artikel 6.1.40

Artikel 148/35

AFDELING 5. Herstelmaatregelen

AFDELING 3. Herstelmaatregelen

Artikel 6.1.41

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

Artikel 149

§ 1

§ 1/1

§ 1/2

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

Artikel 6.1.42

Artikel 150

Artikel 6.1.43

Artikel 151

Artikel 6.1.44

Artikel 151/1

AFDELING 6. Uitvoering van de rechterlijke uitspraak

AFDELING 4. Uitvoering van de rechterlijke uitspraak

Artikel 6.1.45

Artikel 152

Artikel 6.1.46

Artikel 153

AFDELING 7. Staking van de in overtreding verrichte werken of handelingen

AFDELING 5. Staking van de in overtreding verrichte werken of handelingen

Artikel 6.1.47

Artikel 154

Artikel 6.1.48

Artikel 155

Artikel 6.1.49

Artikel 156

Artikel 6.1.50

Artikel 157

AFDELING 8. Minnelijke schikking

AFDELING 6. Minnelijke schikking

Artikel 6.1.51

Artikel 158

Artikel 6.1.52

Artikel 158/1

Artikel 6.1.53

Artikel 158/2

Artikel 6.1.54

Artikel 158/3

AFDELING 9. Fonds Minnelijke Schikkingen

AFDELING 6/1. Fonds Minnelijke Schikkingen

Artikel 6.1.55

Artikel 159

AFDELING 10. Herstelfonds

AFDELING 7. Herstelfonds

Artikel 6.1.56

Artikel 159bis

AFDELING 11. Diverse bepalingen

AFDELING 8. Diverse bepalingen

Artikel 6.1.57

Artikel 159ter

Artikel 6.1.58

Artikel 159quater

HOOFDSTUK II Inschrijving op het hypotheekkantoor en in het vergunningenregister

Artikel 6.2.1

Artikel 160

Artikel 6.2.2

Artikel 161

HOOFDSTUK III. Vernietiging titel

Artikel 6.3.1

Artikel 162

TITEL VII. Diverse temporele en overgangsmaatregelen

TITEL VII. Slotbepalingen

HOOFDSTUK I. Algemene beginselen

HOOFDSTUK I. Overgangsmaatregelen en temporele werking

Artikel 7.1.1

Artikel 167

Artikel 7.1.2

Artikel 200

HOOFDSTUK II. Ontvoogding gemeenten

HOOFDSTUK III. Algemene overgangsmaatregelen

Artikel 7.2.1

Artikel 193

HOOFDSTUK III. Man/vrouw-evenwicht in de GECORO

/

Artikel 7.3.1

Artikel 168

HOOFDSTUK IV. Planning

/

AFDELING 1. Bijzondere validaties

HOOFDSTUK VII. Specifieke validatie van sommige gewestplanwijzigingen

Artikel 7.4.1

Artikel 145/8

Artikel 7.4.2

Artikel 145/9

AFDELING 2. Algemene en bijzondere plannen van aanleg

/

Artikel 7.4.3

Artikel 187

Artikel 7.4.4

Artikel 170

Artikel 7.4.5

Artikel 201

AFDELING 3. Provinciale structuurplanning

/

Artikel 7.4.6

Artikel 188 (tweede lid)

AFDELING 4. Gemeentelijke structuurplanning

/

Artikel 7.4.7

Artikel 169

AFDELING 5. Verkooprecht

/

Artikel 7.4.8

Artikel 171

§ 1

AFDELING 6. Onteigening

/

Artikel 7.4.9

Artikel 196bis

Artikel 7.4.10

Artikel 171

§ 2

AFDELING 7. Planschade en planbaten

/

Artikel 7.4.11

Artikel 172

Artikel 7.4.12

Artikel 173

Artikel 7.4.13

Artikel 174

HOOFDSTUK V. Vergunningenbeleid

/

AFDELING 1. Vergunningsplichtige functiewijzigingen

/

Artikel 7.5.1

Artikel 192bis

AFDELING 2. Planologische attesten

/

Artikel 7.5.2

Artikel 178 (gedeeltelijk)

AFDELING 3. Verkavelingsakkoorden en verkavelingen daterend van vóór 22 december 1970

/

Artikel 7.5.3

Artikel 192

§ 1

Artikel 7.5.4

Artikel 192

§ 2

Artikel 7.5.5

Artikel 192

§ 3

AFDELING 4. Verval, herziening of opheffing van verkavelingsvergunningen

/

Artikel 7.5.6

Artikel 203

Artikel 7.5.7

Artikel 175

AFDELING 5. Invoering van het vergunningenstelsel van het decreet van 27 maart 2009 tot aanpassing en aanvulling van het ruimtelijke plannings-, vergunningen- en handhavingsbeleid

/

Artikel 7.5.8

Artikel 176

AFDELING 6. Tijdelijke regeling bindende advisering door de wegbeheerder

/

Artikel 7.5.9

Artikel 177

HOOFDSTUK VI. Diverse bepalingen

/

AFDELING 1. Plannen- en vergunningenregisters

/

Artikel 7.6.1

Artikel 190

Artikel 7.6.2

§ 1

§ 2

§ 3

Artikel 191

§ 1

§ 1bis

§ 1ter

Artikel 7.6.3

Artikel 191

§ 2

§ 3

AFDELING 2. Informatieplichten

/

Artikel 7.6.4

Artikel 199

§ 2

Artikel 7.6.5

Artikel 199

§ 1

AFDELING 3. Stedenbouwkundig attest

/

Artikel 7.6.6

Artikel 178 (gedeeltelijk)

HOOFDSTUK VII. Handhaving

/

Artikel 7.7.1

Artikel 179

Artikel 7.7.2

Artikel 180

Artikel 7.7.3

Artikel 198

Artikel 7.7.4

Artikel 181

TITEL VIII. Aanhalingswijze

/

Artikel 8.1.1

/