BIJLAGE 2.

VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING

CONCORDANTIETABEL I

Nieuwe nummering Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Oude nummering decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening

TITEL I. Inleidende bepalingen

HOOFDSTUK I. Doelstellingen en begrippen

Artikel 1.1.1

Artikel 1

Artikel 1.1.2

Artikel 2

§ 1

Artikel 1.1.3

Artikel 3

Artikel 1.1.4

Artikel 4

Artikel 1.1.5

Artikel 2

§ 2

HOOFDSTUK II. Voortgangsbewaking inzake de uitvoering van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

Artikel 1.2.1

Artikel 6

HOOFDSTUK III. Adviesorganen

AFDELING 1. De Vlaamse commissie voor ruimtelijke ordening

Artikel 1.3.1

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

Artikel 7

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 4/1

§ 4/2

§ 5

§ 6

AFDELING 2. De provinciale commissie voor ruimtelijke ordening

Artikel 1.3.2

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10

Artikel 8

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 4/1

§ 4/2

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

AFDELING 3. De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening

Artikel 1.3.3

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10

§ 11

Artikel 9

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 4/1

§ 4/2

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

AFDELING 4. Algemene bepaling

Artikel 1.3.4

Artikel 9/1

HOOFDSTUK IV. De ambtenaren van ruimtelijke ordening

AFDELING 1. De gedelegeerde planologische en stedenbouwkundige ambtenaren en de gewestelijke stedenbouwkundige inspecteurs en stedenbouwkundige ambtenaren

Artikel 1.4.1

Artikel 10

Artikel 1.4.2

Artikel 11

Artikel 1.4.3

Artikel 12

AFDELING 2. De provinciale stedenbouwkundige ambtenaren

Artikel 1.4.4

Artikel 13

Artikel 1.4.5

Artikel 14

AFDELING 3. De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren

Artikel 1.4.6

Artikel 15

Artikel 1.4.7

Artikel 16

Artikel 1.4.8

Artikel 17

TITEL II Planning

HOOFDSTUK I. Ruimtelijke structuurplannen

AFDELING 1. Algemene bepalingen

Artikel 2.1.1

Artikel 18

Artikel 2.1.2

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

Artikel 19

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 4/1

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

AFDELING 2. Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

Artikel 2.1.3

Artikel 20

Artikel 2.1.4

Artikel 21

Artikel 2.1.5

Artikel 22

Artikel 2.1.6

Artikel 23

AFDELING 3. Het provinciaal ruimtelijk structuurplan

Artikel 2.1.7

Artikel 24

Artikel 2.1.8

Artikel 25

Artikel 2.1.9

Artikel 26

Artikel 2.1.10

Artikel 27

Artikel 2.1.11

Artikel 28

Artikel 2.1.12

Artikel 29

Artikel 2.1.13

Artikel 30

AFDELING 4. Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Artikel 2.1.14

Artikel 31

Artikel 2.1.15

Artikel 32

Artikel 2.1.16

Artikel 33

Artikel 2.1.17

Artikel 34

Artikel 2.1.18

Artikel 35

Artikel 2.1.19

Artikel 36

HOOFDSTUK II. Ruimtelijke uitvoeringsplannen

AFDELING 1. Algemene bepalingen

Artikel 2.2.1

Artikel 37

Artikel 2.2.2

Artikel 38

Artikel 2.2.3

Artikel 39

Artikel 2.2.4

Artikel 39/1

Artikel 2.2.5

Artikel 40

AFDELING 2. Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

2.2.6

Artikel 41

Artikel 2.2.7

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

Artikel 42

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 5bis

§ 6

§ 6bis

§ 7

Artikel 2.2.8

Artikel 43

AFDELING 3. Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen

Artikel 2.2.9

Artikel 44

Artikel 2.2.10

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

Artikel 45

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 6bis

§ 7

Artikel 2.2.11

Artikel 46

Artikel 2.2.12

Artikel 47

AFDELING 4. Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

Artikel 2.2.13

Artikel 48

Artikel 2.2.14

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

Artikel 49

§ 1

§ 2

§ 3

§ 4

§ 5

§ 6

§ 6bis

§ 7

Artikel 2.2.15

Artikel 50

Artikel 2.2.16

Artikel 51

Artikel 2.2.17

Artikel 52

Artikel 2.2.18

Artikel 53

HOOFDSTUK III. Stedenbouwkundige verordeningen

Artikel 2.3.1

Artikel 54

Artikel 2.3.2

Artikel 55

Artikel 2.3.3

Artikel 56

Titel geschrapt (zie titel V, hoofdstuk VI, afdeling 1, onderafdeling 1)

HOOFDSTUK IV. Register van onbebouwde percelen

HOOFDSTUK IV. Recht van voorkoop en onteigening

HOOFDSTUK V. Recht van voorkoop en onteigening

AFDELING 1. Het recht van voorkoop

Artikel 2.4.1

Artikel 63

Artikel 2.4.2

Artikel 64

(Artikel 2.4.2/1

(Artikel 65)

(Artikel 2.4.2/2)

(Artikel 66)

(Artikel 2.4.2/3)

(Artikel 67)

(Artikel 2.4.2/4)

(Artikel 68)

AFDELING 2. Onteigening

Artikel 2.4.3

Artikel 69

Artikel 2.4.4

Artikel 70

Artikel 2.4.5

Artikel 71

Artikel 2.4.6

Artikel 72

Artikel 2.4.7

Artikel 73

Artikel 2.4.8

Artikel 74

Artikel 2.4.9

Artikel 75

AFDELING 3. Aankoopplicht

Artikel 2.4.10

Artikel 75/1

HOOFDSTUK V. De rooilijnplannen

HOOFDSTUK VI. De rooilijnplannen

Artikel 2.5.1

Artikel 76

Artikel 2.5.2

Artikel 77

HOOFDSTUK VI. Planschade en planbaten

HOOFDSTUK VIII. Planschade en planbaten

AFDELING 1. Planschade

Artikel 2.6.1

Artikel 84

Artikel 2.6.2

Artikel 85

Artikel 2.6.3

Artikel 86

AFDELING 2. Planbatenheffing

Onderafdeling 1. Grondslag, uitzonderingen, vrijstellingen en schorsingen

Artikel 2.6.4

Artikel 87

Artikel 2.6.5

Artikel 88

Artikel 2.6.6

Artikel 89

Artikel 2.6.7

Artikel 90

Onderafdeling 2. Heffingsplicht

Artikel 2.6.8

Artikel 91

Artikel 2.6.9

Artikel 91/1

Onderafdeling 3. Bedrag

Artikel 2.6.10

Artikel 91/2

Artikel 2.6.11

Artikel 91/3

Artikel 2.6.12

Artikel 91/4

Onderafdeling 4. Inkohiering en invordering

Artikel 2.6.13

Artikel 91/5

Onderafdeling 5. Betalingstermijn en bezwarenregeling

Artikel 2.6.14

Artikel 91/6

Artikel 2.6.15

Artikel 91/7

Artikel 2.6.16

Artikel 91/8

Onderafdeling 6. Toewijzing en aanwending van de opbrengsten

Artikel 2.6.17

Artikel 91/9

Onderafdeling 7. Overige bepalingen

Sectie 1. Suppletieve toepassing van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992

Artikel 2.6.18

Artikel 91/10

Sectie 2. Evaluatie

Artikel 2.6.19

Artikel 91/11

TITEL III. Bijzonderheden betreffende sommige grootschalige stedenbouwkundige projecten

TITEL II/1. Bijzonderheden betreffende sommige grootschalige stedenbouwkundige projecten

HOOFDSTUK I. Ruimtelijke projecten van geestelijk en strategisch belang

AFDELING 1. Criteria

Artikel 3.1.1

Artikel 91/12

AFDELING 2. Administratiefrechtelijke faciliteiten

Artikel 3.1.2

Artikel 91/13

AFDELING 3. Geļntegreerde plannings- en uitvoeringsprocedure

Artikel 3.1.3

Artikel 91/14

HOOFDSTUK II. Ruimtelijke projecten van groot lokaal en strategisch belang

AFDELING 1. Ruimtelijke projecten van groot provinciaal en strategisch belang

Artikel 3.2.1

Artikel 91/15

Artikel 3.2.2

Artikel 91/16

AFDELING 2. Ruimtelijke projecten van groot gemeentelijk en strategisch belang

Artikel 3.2.3

Artikel 91/17

Artikel 3.2.4

Artikel 91/18