44. Textiel (vezels, garen, wol, weefsels, breiwerk, vlechtwerk, textielwaren en soortgelijke producten)

44. Textiel (vezels, garen, wol, weefsels, breiwerk, vlechtwerk, textielwaren en soortgelijke producten) (inrichtingen, vermeld in rubriek 41 van de indelingslijst):

a) textielveredeling, met uitzondering van de productie van chemische vezels, het wassen of carboniseren van wol en de vlasbereiding(inrichtingen als vermeld in rubriek 41.4 van de indelingslijst):

Lozing in oppervlaktewater:

parameters

in mg/l, tenzij het anders vermeld is

ondergrens pH
pH-eenheid
6,5
bovengrens pH
pH-eenheid
9,0
temperatuur
C
30,0
zwevende stoffen 60,0
bezinkbare stoffen 0,50
perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen 5,0
som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen 3,0
olie en vet n.v.w.b.
BZV
mg O2/l
25,0
CZV
mg O2/l
160 tenzij anders vermeld in de vergunning met een max. van 250
totaal stikstof 15 tenzij anders vermeld in de vergunning met een max. van 30
totaal fosfor 2 tenzij anders vermeld in de vergunning met een max. van 5
organochloorpesticiden 0,0003
organofosforpesticiden 0,0003
totaal kobalt 0,5
totaal koper 0,2 tenzij anders vermeld in de vergunning met een max. van 0,5
totaal mangaan 1,0
totaal nikkel 0,5
chroom VI 0,05
totaal chroom 0,5
totaal ijzer 2,0 tenzij anders vermeld in de vergunning met een max. van 5,0
totaal lood 0,10
totaal zink 2
AOX 1
chloroform 0,024
lozing van latex verbod
pcb en pct verbod
synthetische pyretroden 0,0003 mg Cl/l
totaal boor 10
pak (16 van EPA) met uitzondering van naftaleen 0,001
naftaleen 0,04
lozing van C10-13-hooggechloreerde korteketenparaffines verbod
lozing van pentachloorfenol verbod
lozing van organotinverbindingen verbod
lozing van chloorafsplitsende bleekmiddelen, met uitzondering van natriumchloriet verbod
gefluoreerde polymeren (PFT) :
- PFOA 0,05
- PFOS 0,01
- som PFT, met uitzondering van PFOA en PFOS 0,2
BDE-209 (toegepast door het textielbedrijf)
g/l
20
na overgangsperiode, van geval tot geval te bepalen, gekoppeld aan een reinigings- en opvolgingsprogramma
BDE-209 (niet toegepast door het textielbedrijf)
g/l
10
na overgangsperiode, van geval tot geval te bepalen, gekoppeld aan een reinigings- en opvolgingsprogramma
gebromeerde brandvertrager HBCD (toegepast door het textielbedrijf)
g/l
10
na overgangsperiode, van geval tot geval te bepalen, gekoppeld aan een reinigings- en opvolgingsprogramma
gebromeerde brandvertrager HBCD (niet toegepast door het textielbedrijf)
g/l
2
na overgangsperiode, van geval tot geval te bepalen, gekoppeld aan een reinigings- en opvolgingsprogramma
antimoon 1
na overgangsperiode, van geval tot geval te bepalen, gekoppeld aan een reinigings- en opvolgingsprogramma

Lozing in riolering:

parameters

in mg/l, tenzij het anders vermeld is

ondergrens pH
pH-eenheid
6,5
bovengrens pH
pH-eenheid
9,5
temperatuur
C
45,0
zwevende stoffen 1.000,0
petroleumetherextraheerbare stoffen 500,0
sulfaten 2.000
organochloorpesticiden 0,0003
totaal kobalt 0,5
totaal koper 0,2, tenzij anders vermeld in de vergunning met een max. van 0,5
totaal mangaan 1,0
totaal nikkel 0,5
chroom VI 0,05
totaal chroom 0,5
totaal ijzer 2,0, tenzij anders vermeld in de vergunning met een max. van 5,0
totaal lood 0,10
totaal zink 2
lozing van latex verbod
pcb en pct verbod
chloroform 0,024
organofosforpesticiden 0,0003
synthetische pyretroden, met uitzondering van permethrin 0,0003 mg Cl/l
permethrin v.g.t.g
totaal ijzer 2,0
totaal boor 10
naftaleen 0,04
AOX 1,0
lozing van C10-13-hooggechloreerde korteketenparaffines verbod
lozing van pentachloorfenol verbod
lozing van organotinverbindingen verbod
lozing van chloorafsplitsende bleekmiddelen, met uitzondering van natriumchloriet verbod
gefluoreerde polymeren (PFT):
- PFOA 0,05
- PFOS 0,01
- som PFT, met uitzondering van PFOA en PFOS 0,2
BDE-209 (toegepast door het textielbedrijf)
g/l

20
na overgangsperiode, van geval tot geval te bepalen, gekoppeld aan een reinigings- en opvolgingsprogramma

BDE-209 (niet toegepast door het textielbedrijf)
g/l

10
na overgangsperiode, van geval tot geval te bepalen, gekoppeld aan een reinigings- en opvolgingsprogramma

gebromeerde brandvertrager HBCD (toegepast door het textielbedrijf)
g/l

10
na overgangsperiode, van geval tot geval te bepalen, gekoppeld aan een reinigings- en opvolgingsprogramma

gebromeerde brandvertrager HBCD (niet toegepast door het textielbedrijf)
g/l

2
na overgangsperiode, van geval tot geval te bepalen, gekoppeld aan een reinigings- en opvolgingsprogramma

antimoon

1
na overgangsperiode, van geval tot geval te bepalen, gekoppeld aan een reinigings- en opvolgingsprogramma

b) viscoseproductie (productie van cellulosenatriumxanthogenaat dat als grondstof voor het maken van vezels, filamentgaren, film, sponsen, kunstdarmen, e.d. wordt aangewend) (inrichtingen, vermeld in rubriek 41.9 van de indelingslijst):

lozing in oppervlaktewater:

ondergrens pH

6,5

pH-eenheid

bovengrens pH

9,0

pH-eenheid

temperatuur

30,0

C

zwevende stoffen

60,0

mg/l

bezinkbare stoffen

1,0

ml/l

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

5,0

mg/l

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

3,0

mg/l

olie en vet

n.v.w.b.

ammonium

10,0

mg N/l

BZV

50,0

mg O2/l

CZV

250,0

mg O2/l

koolstofdisulfide

5,0

mg CS2/l

sulfaten

3000,0

mg SO4/l

som van opgelost sulfide en in zuur milieu oplosbaar sulfide

2,0

mg/l

totaal zink

6,0

mg/l

lozing in riolering:

ondergrens pH

6,0

pH-eenheid

bovengrens pH

9,5

pH-eenheid

temperatuur

45,0

C

afmeting zwevende stoffen

10,0

mm

zwevende stoffen

1000,0

mg/l

petroleumetherextraheerbare stoffen

500,0

mg/l

koolstofdisulfide

5,0

mg CS2/l

sulfaten

2000,0

mg SO4/l

som van opgelost sulfide en in zuur milieu oplosbaar sulfide

2,0

mg/l

totaal zink

6,0

mg/l

c) vlasroterijen (inrichtingen, vermeld in rubriek 41.8 van de indelingslijst):

lozing in oppervlaktewater:

ondergrens pH

6,5

pH-eenheid

bovengrens pH

9,0

pH-eenheid

temperatuur

30,0

C

zwevende stoffen

100,0

mg/l

bezinkbare stoffen

1,0

ml/l

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

5,0

mg/l

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

3,0

mg/l

olie en vet

n.v.w.b.

ammonium

10,0

mg N/l

BZV

60,0

mg O2/l

CZV

1200,0

mg O2/l

kjeldahlstikstof

50,0

mg N/l

totaal fosfor

30,0

mg/l

lozing in riolering:

ondergrens pH

6,0

pH-eenheid

bovengrens pH

9,5

pH-eenheid

temperatuur

45,0

C

afmeting zwevende stoffen

10,0

mm

zwevende stoffen

1000,0

mg/l

petroleumetherextraheerbare stoffen

500,0

mg/l

d) wolwasserijen (inrichtingen, vermeld in rubriek 41.3 van de indelingslijst):

lozing in oppervlaktewater:

ondergrens pH

6,5

pH-eenheid

bovengrens pH

9,0

pH-eenheid

temperatuur

30,0

C

zwevende stoffen

60,0

mg/l

bezinkbare stoffen

0,50

ml/l

perchloorethyleenextraheerbare apolaire stoffen

5,0

mg/l

som van anionische, niet-ionogene en kationische oppervlakteactieve stoffen

3,0

mg/l

olie en vet

n.v.w.b.

BZV

25,0

mg O2/l

kjeldahlstikstof

60,0

mg N/l

sulfaten

3000,0

mg SO4/l

lozing in riolering:

ondergrens pH

6,0

pH-eenheid

bovengrens pH

9,5

pH-eenheid

temperatuur

45,0

C

afmeting zwevende stoffen

10,0

mm

zwevende stoffen

1000,0

mg/l

petroleumetherextraheerbare stoffen

500,0

mg/l

sulfaten

3000,0

mg SO4/l