Art. 51. [De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van toepassing op de maritieme duinstreek, zoals in bijlage. (ing. Decr. 14 juli 1993, art. 2, I: 10 september 1993)]