Art. 55. [De Vlaamse regering kan in overeenkomst met de eigenaars en de gebruikers van de betrokken gronden beheersovereenkomsten sluiten met het oog op een voor het natuurbehoud verantwoord beheer van de maritieme duinstreek. (ing. Decr. 14 juli 1993, art. 2, I: 10 september 1993)]