Art. 56. [Onverminderd de bepalingen van (ing. Decr. 14 juli 1993, art. 2, I: 10 september 1993)] [artikelen 58 tot en met 62 van het decreet van 21 oktober 1997 inzake het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (verv. Decr. 21 oktober 1997, art. 65, I: 20 januari 1998)] [en 47 van deze wet, worden met een geldboete van tweehonderd tot vijftigduizend frank gestraft, diegenen die handelen in strijd met de bepalingen van dit hoofdstuk. Onverminderd deze straf beveelt de rechtbank zo nodig de plaats in zijn vroegere staat te herstellen. (ing. Decr. 14 juli 1993, art. 2, I: 10 september 1993)]