Art. 8.
[De kinderen beneden 14 jaar die met één van een eenvoudige vishaak voorziene hengel vissen, worden van het visverlof vrijgesteld op zaterdagen, zondagen, wettelijke feestdagen en gedurende de schoolverloven op voorwaarde dat ze vergezeld zijn van hun vader, moeder, voogd of van een door hen aangesteld meerderjarige voorzien van een visverlof.
Het aantal vergezellende kinderen is tot vier beperkt.]
De Koning kan andere algemene vrijstellingen verlenen.