Art. 10.
Met de politie, de bewaking en het behoud van de riviervisserij is het Bestuur van Waters en Bossen belast.