Art. 15.
Te rekenen van de tweede dag na sluiting van de vistijd is het verboden, vis of kreeft, waarvan de vangst verboden is, te vervoeren, rond te venten, te verkopen, te koop te stellen of voorhanden te hebben met het oog op de verkoop, tenzij bewezen wordt dat die vis of kreeft afkomstig is van water waarop deze wet niet van toepassing is.
Overtreding van deze bepaling wordt gestraft met geldboete van 100 tot 300 [euro].