Art. 26.
De bij deze wet gestelde straffen worden verdubbeld:
1
Indien er herhaling is binnen de twee jaar die volgen op een veroordeling wegens een van de misdrijven in deze wet omschreven;
2
Indien het misdrijf 's nachts of in bende gepleegd is.