Art. 27.
In afwijking van artikel 100 van het Wetboek van Strafrecht, zijn hoofdstuk VII en artikel 85 van boek I van dit Wetboek van toepassing op de bij deze wet omschreven misdrijven.
In geval van verzachtende omstandigheden wordt de bij artikel 24, tweede lid, gestelde geldboete niet verminderd.