Art. 31.
De houder van het visrecht kan eigen visserijwachters benoemen met inachtneming van artikel 177 van het Boswetboek.
Die wachters worden met de private boswachters gelijkgesteld.