Art. 33.
De publieke vordering en de burgerlijke vordering volgende uit een overtreding van deze wet en van de besluiten ter uitvoering daarvan genomen, verjaren na verloop van [twaalf maanden] te rekenen van de dag waarop het misdrijf gepleegd is.