Art. 35.
Worden opgeheven:
De wet van 19 Januari 1883 op de riviervisserij;
De wet van 5 Juli 1899 tot wijziging van de wet van 19 Januari 1883 op de riviervisserij;
Artikel 29 van de wet van 10 Augustus 1923 tot wijziging van de wetten op de zegel-, registratie-, griffie-, hypotheek- en successierechten;
Artikel 5, derde lid, van de wet van 30 Januari 1924 tot herinrichting der landelijke politie;
Het koninklijk besluit nr 232 van 26 December 1935 houdende wijziging van de wet op de riviervisserij;
De wet van 1 Juni 1937 waarbij de wet van 19 Januari 1883, gewijzigd bij de wet van 5 Juli 1899, wordt aangevuld.