Art. 36bis.
De voorwaarden voor de erkenning door de Regering en voor toelagen van het “Fonds piscicole de Wallonie” voor de “vissersscholen” met inbegrip van de opleiders en de vissersfederaties worden vastgesteld door de Regering op de voordracht van het centrale comité van het visserijfonds na raadpleging van de provinciale visserijcommissies.]