Art. 37.
[Het “Fonds piscicole de Wallonie” wordt beheerd door de Minister tot wiens bevoegdheid de riviervisserij behoort. Het secretariaat en de boekhouding worden waargenomen door het bestuur bevoegd voor het beheer van de riviervisserij.]