Art. 37.
[De Vlaamse Regering beschikt over de kredieten van het Visserijfonds voor al wat kan dienen in het raam van het beleid inzake riviervisserij in de ruime zin.]
Een bijzonder reglement betreffende de boekhouding van het fonds wordt gezamelijk opgesteld door de Minister van FinanciŽn en de Minister tot wiens bevoegdheid de riviervisserij behoort. Dit reglement kan van de bepalingen betreffende de rijkscomptabiliteit afwijken voor zover betreft de aanwending, de liquidatie, de betaling en de verantwoording van de uitgaven.