Art. 39.
Bij het Ministerie tot welk bevoegdheid de riviervisserij behoort, wordt een centraal comité van het vissersfonds ingesteld, waarvan de bevoegdheid en de organisatie door de Koning worden geregeld. Iedere provinciale commissie is daarin door één afgevaardigde of diens plaatsvervanger vertegenwoordigd.