Art. 14.3.2.
Het tarief van de heffing, vermeld in artikelá14.3.1, bedraagt:
1░
voor een directe lijn die de grenzen van de eigen site overschrijdt en waar de afnemer aangesloten is op laagspanning: 53,83áeuro per ge´njecteerd megawattuur;
2░
voor een directe lijn die de grenzen van de eigen site overschrijdt en waar de afnemer aangesloten is op middenspanning: 5,95áeuro per ge´njecteerd megawattuur;
3░
voor een directe lijn die de grenzen van de eigen site overschrijdt en waar de afnemer aangesloten is op hoogspanning of in eilandwerking is: 0,36áeuro per ge´njecteerd megawattuur.
Indien de afnemer, vermeld in het eerste lid, op diens eigen site echter aangesloten is op meerdere spanningsniveaus, dan wordt het tarief gehanteerd dat behoort tot het hoogste spanningsniveau waarop deze is aangesloten.