Hoofdstuk IV.
Inkomsten uit de energieheffingen


Art. 14.4.1.
De inkomsten die voortvloeien uit de opbrengst van de heffingen, vermeld in deze titel, worden rechtstreeks toegewezen aan het Energiefonds, vermeld in artikel 3.2.1.