Art. 15.3.5/20.
In afwijking van artikelá3.1.3, eerste lid, 4░, g), publiceert de VREG de daarin vermelde studie voor het eerst tegen uiterlijk 1áseptember 2019.