Art. 1.1.1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.