Art. 1.5.2.1.

1. De Vlaamse Regering wijst de minister aan die belast is met de cordinatie en de organisatie van de planning van het integraal waterbeleid.

2. De Vlaamse Regering bepaalt de krachtlijnen van het integraal waterbeleid.

Daartoe stelt de Vlaamse Regering een waterbeleidsnota vast.