Onderafdeling VI.
Kostenterugwinning van waterdiensten


Art. 1.7.2.6.1. De Vlaamse Regering doet de gepaste voorstellen van maatregelen om het in artikel 1.2.3, 6, bedoelde kostenterugwinningsbeginsel tegen het jaar 2010 toe te passen.