Art. 1.7.2.6.1. De Vlaamse Regering doet de gepaste voorstellen van maatregelen om het in artikel 1.2.3, 6, bedoelde kostenterugwinningsbeginsel tegen het jaar 2010 toe te passen.