Art. 3.2.2.

De Vlaamse Regering stelt de algemene reglementen vast inzake de openbare riolen en de lozing van afvalwater in de wateren van het openbaar hydrografisch net.

De Vlaamse Regering kan het gebruik reglementeren van producten die, indien zij na aanwending terechtkomen in de rioolwaters of in de oppervlaktewaters, hetzij de oppervlaktewaters kunnen verontreinigen of hun zelfreiniging belemmeren, hetzij de werking kunnen schaden van de installaties voor zuivering van afvalwater geŽxploiteerd door de Vennootschap vermeld in artikel 2.6.1.1.1..