Art. 3.2.3. De Vlaamse Regering bepaalt de eenheid van verontreinigende belasting op grond van het volume en de kenmerken van het afvalwater dat gewoonlijk, in vierentwintig uren, door ťťn inwoner geloosd wordt.

De Vlaamse Regering kan voor het afvalwater van de nijverheids- of andere ondernemingen de waarde van de omzettingscoŽfficiŽnten in eenheden verontreinigende belasting bepalen.