Art. 4.3.1.1.5.

De gemeentelijke tarieven voor de berekening van de variabele prijs en de economische, ecologische en sociale beperkingen, vermeld in artikel 4.3.1.1.2, 3, maken deel uit van de overeenkomsten, vermeld in artikel art. 2.6.1.3.3.