Bijlage 5.

Tabel omzettingscoŽfficiŽnten heffing waterverontreiniging

Nr.

Aard activiteit

Grondslag waarop de omzettingscoŽfficiŽnt C1 betrekking heeft

C1

C2

C3

Cv

Cx

1

Aardappelmeelfabrieken

1 000 kg aardappelen

1,44

0,001

0,009

0

0,622

2

Aardappelverwerking met bakproces

1 000 kg aardappelen

0,87

0,001

0,009

0

0,622

3

Aardewerk, asbestcement-, glas-, kalksteen-, asbest-, cement-, baksteen-, en betonfabriek

1 m3 gebruikt water

0,007

0,005

0,009

0

0,021

4

Autorevisiewerkplaatsen, werkplaatsen voor tram en spoor, garages, spuiterijen en transportbedrijven

1 m3 gebruikt water

0,05

0,023

0,009

0

0,082

5.a
5.b

a) Bierbrouwerijen
b) idem bij terughouden van hop en bostel

1 000 kg bier
1 000 kg bier

1,33
0,34

0,001
0,001

0,009
0,009

0
-0,009

0,127
0,074

6

Niet elders genoemde voedingsmiddelen

1 m3 gebruikt water

0,038

0,001

0,009

-0,006

0,048

7

Cacao-, chocolade-, suikerwerk- en honingfabrieken

1 m3 gebruikt water

0,130

0,006

0,01

-0,011

0,137

8.a
8.b

Chemische industrieŽn :
a) minerale scheikunde en transformatie activiteiten
b) organische scheikunde

1 m3 gebruikt water
1 m3 gebruikt water

0,300
0,600

0,010
0,002

0,012
0,010

0,005
0

0,327
0,612

9

Destilleerderijen

1 m3 gebruikt water

0,06

0,001

0,009

0

0,070

10

Destructiebedrijven

1 000 kg bruto gewicht te destructeren materiaal

1,1

0,023

0,009

0

2,234

11

Dorserijen van erwten en capucijners

1 000 kg uitgangsproduct

0,034

0,001

0,009

0

0,048

12

Elektriciteitscentrales

1 m3 gebruikt water

0,02

0,002

0,009

0,008

0,039

13

Emailleerderijen

1 m3 gebruikt water

0,04

0,023

0,009

0

0,072

14

Fruitconservenfabrieken (incl. jamfabrieken)

1 000 kg appelen, peren, aardbeien
1 000 kg kersen, bramen, bessen en overige zachte vruchten

1,02
0,73

0,001
0,001

0,009
0,009

-0,006
-0,006

0,341
0,341

15

Galvaniseerfabrieken

1 m3 gebruikt water

0,04

0,023

0,009

0

0,072

16

Gasfabrieken

1 000 kg uitgangsproduct

1,10

0,001

0,009

0

0,030

17

Gist- en spiritusfabrieken

1 000 kg melasse

9,3

0,001

0,009

0

0,922

18

Grafische en andere papierverwerkende en kartonverwerkende bedrijven

1 m3 gebruikt water

0,04

0,013

0,009

0

0,062

19.a
19.b

Groenteconservenbedrijven :
a) aardappelbedrijven
b) groentebedrijven

1 m3 gebruikt water
1 m3 gebruik water

0,154
0,072

0,004
0,003

0,037
0,011

0
0

0,195
0,086

20

Groentewasserijen

1 000 kg wortelen
1 000 kg zilveruien

0,13
0,23

0,001
0,001

0,009
0,009

0
0

0,412
0,412

21.a
21.b

Horeca :
a) hotels, motels restaurants, jeugdherbergen en cafťs
b) pensions, bungalowparken, campings, pretparken en diergaarden

1 m3 gebruikt water
1 m3 gebruikt water

0,02
0,02

0,001
0,001

0,009
0,009

0
0

0,030
0,030

22.a
22.b
22.c
22.d
22.e

Huiden en vellen :
a) chroomleerlooierijen
b) plantaardige leerlooierijen c) witleerlooierijen
d) pelsbereiding bedrijven e) zeemleerlooierijen

1 000 kg uitgangsproduct
1 000 kg uitgangsproduct
1 000 kg uitgangsproduct
1 000 kg uitgangsproduct
1 000 kg uitgangsproduct

6,9
7
10
10
20

0,003
0,002
0,002
0,002
0,002

0,009
0,009
0,009
0,009
0,009

0,013
0
0
0
0

0,169
0,720
0,263
0,091
0,263

23

Ijzerbeitserij extra per voor geloosd ijzer

1 m3 gebruikt water
1 000 kg geloosd ijzer

0,004
3,30

0,023

0,009

0

0,074

24

Kaarsfabrieken en wasblekerijen

1 m3 gebruikt water

0,010

0,001

0,009

0

0,020

25

Keramische industrie

1 m3 gebruikt water

0,011

0,005

0,009

0

0,025

26

Laboratoria

1 m3 gebruikt water

0,035

0,002

0,009

0

0,046

27

Lak- en verffabrieken

1 m3 gebruikt water

0,370

0,008

0,009

0,006

0,393

28.a
28.b
28.c
28.d
28.e

Land- en tuinbouwbedrijven
a) pluimveebedrijven
b) varkenshouderijen
c) rundveebedrijven
d) veehouderijen niet in sub a, b en c begrepen
e) overige bedrijven

1 m3 gebruikt water
1 m3 gebruikt water
1 m3 gebruikt water
1 m3 gebruikt water
1 m3 gebruikt water

0,015/50
0,015/20
0,015/10
0,015/5
0,015/100

0,001/50
0,001/20
0,001/10
0,001/5
0,001/100

0,009/50
0,009/20
0,009/10
0,009/5
0,009/100

0
0
0
0
0

0,001
0,001
0,003
0,005
0,000

29

Lijmfabrieken

1 000 kg beenderlijm

3,7

0,001

0,009

0

0,610

30

Limonadefabrieken en bottelarijen

1 000 l gefabriceerd product

0,12

0,001

0,009

0

0,110

31

Margarine vet- en spijsoliefabrieken indien uitsluitend olie wordt gewonnen door het persen van zaden

1 000 kg ruwe oliŽn en vetten
1 000 kg gefabriceerd product

0,7
0,06

0,001
0,001

0,009
0,009

0
0

1,457
1,457

32

Metaalindustrie (mechanisch bewerken, verzinken en non-ferro beitsen)

1 m3 gebruikt water

0,028

0,023

0,009

0,005

0,065

33

Metallurgische industrie

1 m3 gebruikt water

0,010

0,023

0,009

0

0,042

34

Mouterijen

1 000 kg gerst

0,16

0,001

0,009

0

0,093

35

Papierindustrie

1 000 kg papier

1,6

0,001

0,009

0

0,692

36

Parfum- en cosmeticafabrieken

1 m3 gebruikt water

0,026

0,001

0,009

-0,018

0,036

37

Pindabranderijen

1 000 kg uitgangsproduct

0,75

0,001

0,009

0

0,048

38

Plastiekverwerkende nijverheid

1 m3 gebruikt water

0,010

0,001

0,009

0

0,020

39

Pluimveeslachterijen

1 m3 gebruikt water

0,1756

0,0151

0,0456

0

0,236

40

Poets- en smeermiddelen fabrieken

1 m3 gebruikt water

0,012

0,002

0,009

0

0,023

41

Slachthuizen (excl. vleeswarenverwerking)

1 m3 gebruikt water

0,0953

0,0091

0,0484

0

0,153

42

Stijfsel- en zetmeelfabrieken

1 000 kg uitgangsproduct

3

0,001

0,009

0

1,551

43

Strokartonfabrieken

1 000 kg karton

4,9

0,001

0,009

0

0,692

44

Suikerfabrieken en
suikerbietenrasperijen indien uitsluitend afvalwater van de condensoren wordt geloosd

1 000 kg suikerbieten
1 000 kg suikerbieten

0,27
0,027

0,001
0,001

0,009
0,009

0
0

0,284
0,284

45

Textielfabrieken

1 m3 gebruikt water

0,042

0,004

0,008

0

0,052

46

Vatenwasserijen

1 m3 gebruikt water

0,58

0,012

0,009

0

0,601

47

Visconservenfabrieken

1 000 kg verse vis

2,43

0,001

0,009

-0,006

0,770

48

Vismeelfabrieken

1 000 kg uitgangsproduct

3,3

0,001

0,009

0

0,048

49

Vleeswarenbedrijven

1 m3 gebruikt water

0,1103

0,0037

0,0423

0

0,156

50

Vulcaniseerinrichting, gummiwaren, kabel- en kunstleerfabrieken

1 m3 gebruikt water

0,014

0,002

0,009

0

0,025

51

Wasserijen, met uitzondering van wassalons : natwasserijen

1 m3 gebruikt water

0,031

0,006

0,003

0

0,040

52

Zeepfabrieken indien onderloog geloosd wordt te verhogen met :

1 000 kg zeep

0,55
3,1

0,001

0,009

0

0,859

53.a
53.b

Zuivelindustrie
a) niet gesaneerde bedrijven b) gesaneerde bedrijven

1 m3 gebruikt water
1 m3 gebruikt water

0,089
0,052

0,002
0,001

0,009
0,013

-0,011
-0,006

0,100
0,066

54

Zwembadinrichtingen

1 m3 gebruikt water

0,006

0,001

0,001

0

0,008

55

Niet†elders genoemde bedrijfsactiviteiten

1 m3 gebruikt water

0,017

0,001

0,009

0,008

0,035

56

Lozingen uit huishoudelijke activiteiten

1 m3 gebruikt water

0,015

0,001

0,009

0

0,025

57

- Ziekenhuizen
- de door de Vlaamse Gemeenschap erkende en gesubsidieerde voorzieningen in de Bijzondere Jeugdbijstand en de Gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdzorg
- de door de Vlaamse Gemeenschap erkende en gesubsidieerde residentiŽle voorzieningen binnen het algemeen welzijnswerk
- de door de Vlaamse Gemeenschap erkende en gesubsidieerde centra integrale gezinsondersteuning
- erkende en gesubsidieerde kinderdagverblijven en de centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning
- erkende Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg en erkende psychiatrische ziekenhuizen, psychiatrische verzorgingstehuizen en initiatieven voor beschut wonen
- door de Vlaamse Gemeenschap erkende rusthuizen en de erkende serviceflatsgebouwen en woningcomplexen met dienstverlening zonder individuele facturatie
- door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap erkende semi-residentiŽle en residentiŽle voorzieningen, met inbegrip van de werkvormen beschermd en zelfstandig wonen.
- Onderwijsinstellingen

1 m3 gebruikt water

0,017

0,001

0,009

0

0,027

58

het grondwater onttrokken bij:
1į de in artikel 4.2.1.1.3 vermelde grondwaterwinningen en geloosd in de openbare riolering;
2į de in artikel 4.2.1.1.6 vermelde grondwaterwinningen en met een getotaliseerde maximale nominale pompcapaciteit hoger dan 10 m≥ per uur of bij gebrek aan pompcapaciteit met volumes hoger dan 10 m≥ per uur geloosd in de openbare riolering

1 m3 gebruikt water

0,0017

0,0001

0,0009

0

0,0027

59

Sanitair afvalwater

1 m3 gebruikt water

0,017

0,001

0,009

0

0,027

Voor de toepassing van de nummering 53 wordt onder een gesaneerde zuivelfabriek verstaan een zuivelfabriek waarin goede voorzieningen ter beperking van de vervuilingsgraad zijn getroffen, als het opvangen van drupmelk, het terughouden van het bezinksel uit het boterwaswater, het opvangen van de perswei, het voorkomen van lekverliezen en dergelijke.

Voor de toepassing van de nummeringen die als grondslag "1 m≥ gebruikt water" vermelden wordt onder aantal m≥ gebruikt water verstaan de hoeveelheid gedurende het jaar voorafgaand aan het heffingsjaar verbruikte water Q, zoals gedefinieerd in artikel 4.2.2.5.1, verminderd met het koelwater K, zoals gedefinieerd in artikel 4.2.2.3.1 van deze wet.