Bijlage 6.

Bijlage 6

I. Laagfactor

Code

Hydrogeologische hoofdeenheid

laagfactor

0100

Quartaire aquifersystemen

1

0200

Kempens aquifersysteem

1

0300

Boom aquitard

1

0400

Oligoceen aquifersysteem

1

0500

Bartoon aquitardsysteem

1

0600

Ledo-Paniseliaan Brusseliaan aquifersysteem

1

0700

Paniseliaan aquitard

1

0800

Ieperiaan aquifer

1

0900

Ieperiaan aquitardsysteem

1

1000

Paleoceen aquifersysteem

1

1100

Krijt aquifersysteem

1

1200

Jura Trias Perm

1

1300

Sokkel

1


II. Gebiedsfactor

Code gebied

Hydrogeologische hoofdeenheid

Zone

Gebiedsfactor heffingsjaar 2018

Jaarlijkse toename van de factor tot en met heffingsjaar 2023

0100_niet-afgesloten

0100

Quartaire aquifersystemen

1,28

0,03125

0200_niet-afgesloten

0200

Kempens aquifersysteem

1,28

0,03125

0400_niet-afgesloten

0400

Niet afgesloten deel van het Oligoceen aquifersysteem

1,28

0,03125

0400_ afgesloten

0400

Afgesloten deel van het Oligoceen aquifersysteem buiten het actiegebied

1,81

0,0625

0400_actiegebied

0400

Actiegebied in het afgesloten deel van het Oligoceen aquifersysteem

3,72

0,21875

0600_niet-afgesloten

0600

Niet afgesloten deel van het Ledo-Paniseliaan Brusseliaan aquifersysteem

1,28

0,03125

0600_ afgesloten

0600

Afgesloten deel van het Ledo-Paniseliaan Brusseliaan aquifersysteem

1,81

0,0625

0600_actiegebied

0600

Actiegebied in het afgesloten deel van het Ledo-Paniseliaan Brusseliaan aquifersysteem

2,63

0,125

0800_niet-afgesloten

0800

Niet afgesloten deel van de Ieperiaan aquifer

1,28

0,03125

0800_ afgesloten

0800

Afgesloten deel van de Ieperiaan aquifer

1,81

0,0625

0800_actiegebied

0800

Actiegebied in de Ieperiaan Aquifer

2,63

0,125

1000_niet-afgesloten

1000

Niet afgesloten deel van het Paleoceen Aquifersysteem

1,28

0,03125

1000_ afgesloten

1000

Afgesloten deel van het Paleoceen Aquifersysteem

1,81

0,0625

1000_actiegebied_4

1000

Actiegebied 4 in het Paleoceen Aquifersysteem binnen het Sokkelsysteem

1,81

0,0625

1000_actiegebied_3

1000

Actiegebied 3 in het Paleoceen Aquifersysteem binnen het Sokkelsysteem

2,63

0,125

1000_actiegebied_2

1000

Actiegebied 2 in het Paleoceen Aquifersysteem binnen het Sokkelsysteem

5,38

0,375

1000_actiegebied_1

1000

Actiegebied 1 in het Paleoceen Aquifersysteem binnen het Sokkelsysteem

5,38

0,375

1100_niet-afgesloten

1100+1300

Niet afgesloten deel van het Krijt Aquifersysteem en de Sokkel

1,28

0,03125

1100_afgesloten

1100+1300

Afgesloten deel van het Krijt Aquifersysteem en de Sokkel

1,81

0,0625

1300_actiegebied_4

1100+1300

Actiegebied 4 in het Krijt Aquifersysteem en de Sokkel binnen het Sokkelsysteem

1,81

0,0625

1300_actiegebied_3

1100+1300

Actiegebied 3 in het Krijt Aquifersysteem en de Sokkel binnen het Sokkelsysteem

2,63

0,125

1300_actiegebied_2

1100+1300

Actiegebied 2 in het Krijt Aquifersysteem en de Sokkel binnen het Sokkelsysteem

5,38

0,375

1300_actiegebied_1

1100+1300

Actiegebied 1 in het Krijt Aquifersysteem en de Sokkel binnen het Sokkelsysteem

5,38

0,375

De gebiedsfactor is in de overige zones gelijk aan de gebiedsfactor van het gebied met code 0100_niet-afgesloten.

De Vlaamse Regering legt deze gebieden op kaart vast.