Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.