Art. 3/1. De Vlaamse Regering kan de inventaris van het varend erfgoed geheel of gedeeltelijk vaststellen.