Art. 6. Het agentschap houdt een lijst bij van het definitief beschermde varend erfgoed. De Vlaamse regering regelt de inrichting en het gebruik van de lijst.