Art. 7. Op het definitief beschermde varend erfgoed kan een herkenningsteken worden aangebracht.

De Vlaamse regering stelt het model en het gebruik van dit teken vast.