Art. 10. De Vlaamse regering bepaalt de aard van de in artikel 9, 1, bepaalde werkzaamheden en diensten en van de kosten die binnen een goedgekeurd beheersprogramma geheel of gedeeltelijk in aanmerking komen voor de premie. Ze bepaalt de algemene voorwaarden, de samenstelling van het dossier en ze stelt de procedure vast.