Art. 11. De beheerspremie mag niet hoger zijn dan 80 % van de kosten die in aanmerking worden genomen.